Cover_บทความการพัฒนาการผลิต

การพัฒนาการผลิตคืออะไร? ต้องทำยังไงบ้าง?

mins read   1stCraft Team

สินค้าเกิดขึ้นได้จะต้องมีการผลิต และสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการผลิตนั้นคือการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมใดๆก็ตาม เรื่องราวของการพัฒนาการผลิต จึงเป็นสิ่งสำคัญในทุกวงการอุตสาหกรรม เพราะสมัยนี้ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนก็เคลื่อนตัวเองเป็นอุตสาหกรรม 4.0 กันหมดแล้ว

ซึ่งในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งจากโรคระบาดและการ Disruption จากเทคโนโลยีนั่นเอง ที่เป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการหลายคนตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะมีการพัฒนาการผลิตอย่างไรดี เพื่อในวันที่วิกฤตผ่านพ้นและเรามีกำลังมากพอที่จะกลับมา สิ่งแรกที่เราทำได้จะเป็นหนทางที่นำพาให้เราก้าวเข้าสู่เป้าหมายในอนาคต

การพัฒนาการผลิต สิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกอุตสาหกรรม

หลายคนอาจคุ้นหูกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เพื่อการผลิตสิ่งใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาด แต่มักไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวของการพัฒนาการผลิตเท่าใดนัก ซึ่งแท้จริงแล้วเรื่องดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในวันที่คุณต้องการขายผลงานจำนวนมากๆ และทุกผลงานจะต้องมีคุณภาพเท่ากัน

การพัฒนาการผลิต คือการผลักดันประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity) ในการผลิตให้สูงขึ้น ในทุกๆ แง่มุม ทั้งคุณภาพการผลิต ความเร็วในการผลิต ไปจนถึงความซับซ้อนในการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งตัวของการพัฒนาการผลิตนั้นต้องรองรับการผลิตที่แตกต่างกันไปตามโรงงานด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

 • ปริมาณของการผลิต 
 • ชนิดของการผลิต 
 • ลักษณะสินค้าที่ต้องผลิต 
 • ความหลากหลายและซับซ้อนของการผลิต 
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนต้องการการพัฒนาการผลิต แล้วการพัฒนาการผลิตจำเป็นแค่ไหน เราสามารถสังเกตได้ด้วยการ “ดูมาตรฐานการผลิต” และเปรียบเทียบการดำเนินการตามมาตรฐานปัจจุบันกับตัวแปรอื่นๆ เช่น มาตรฐานโรงงานคู่แข่งที่ใกล้เคียงกัน มาตรฐานของโรงงานตนเองในอดีต หรือ มาตรฐานที่โรงงานได้วางแผนไว้ก่อนดำเนินการผลิต โดยตัวแปรที่ควรให้ความสำคัญลำดับต้นๆ คือ

 • การผลิตเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
 • สิ่งที่ผลิตออกมาได้มาตรฐานขนาดไหน
 • มีความยืดหยุ่นในการผลิตหรือไม่
 • สามารถผลิตสิ่งที่ซับซ้อนกว่าปัจจุบันหากมีความต้องการได้หรือเปล่า

แน่นอนว่าหลังจากการเปรียบเทียบ สิ่งที่ตามมาควรเป็นคำถามว่า “การผลิต ณ ปัจจุบันจะต้องพัฒนาอย่างไร จึงสามารถก้าวไปให้เหนือกว่าเดิมได้” ซึ่งผู้ที่ตัดสินใจก็คือตัวโรงงานและผู้บริหารเป็นหลัก ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นคุ้มค่ามากแค่ไหน และเราจะทำอย่างไรให้มันเติบโตได้บ้าง โรงงานต้องการระบบหรือไม่

แนวทางการพัฒนาการผลิตในปัจจุบัน

การพัฒนาการผลิตในปัจจุบันไม่มีปัจจัยใดๆ ตายตัวอีกต่อไป เนื่องจากการผลิตในแต่ละโรงงาน แต่ละอุตสาหกรรมในตอนนี้ ถูกแยกออกจากกันเป็นปัจเจก มีข้อมูลที่แตกต่าง กลุ่มลูกค้าที่แตกต่าง รวมถึงต้นทุนที่แตกต่างกัน

แนวทางของการพัฒนาการผลิตที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิตทำได้จริง คือการสำรวจความต้องการและปัญหาของการผลิตในปัจจุบันเสียก่อน

ซึ่งประเด็นปัญหาต่างๆ เราสามารถรู้ได้ทันทีหากมีการเก็บข้อมูลทรัพยากรการผลิตที่ดี ไม่ว่าจะจากคน เครื่องมือ เครื่องจักร หรือแม้แต่ลูกค้า ยิ่งเราควบคุมข้อมูลในมือได้ดีเท่าไหร่ มันก็จะกลายเป็นต้นทุนที่ดีมากขึ้นให้เราได้เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบัน มีปรัชญาการผลิตและแนวคิดด้านการผลิตมากมาย ซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นและสมควรนำมาปรับใช้กับการผลิตในยุคปัจจุบันคือแนวคิดการผลิตแบบรัดกุม หรือ Lean Production

Lean Production ปรัชญาการผลิตในความรัดกุม

จะพัฒนาอย่างไรให้การผลิตดีที่สุด? ก็ต้องพัฒนาให้ยุ่งยากน้อยที่สุด

แนวการผลิตนั้นเริ่มต้นจากการสร้าง (Craft) ผลิตจำนวนมาก (Mass) มาจนถึงปัจจุบันคือการผลิตแบบเน้นคุณค่า (Lean) ว่าง่ายๆ คือทำอย่างไรให้คุ้มที่สุด

การพัฒนาการผลิตด้วยแนวคิดนี้ต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ต้นทุนการผลิตทั้งหมดนั้นต่ำ และมีปริมาณเทียบเท่ากับความต้องการของลูกค้า ลดการผลิตส่วนเกินให้น้อยที่สุดเพื่อความคุ้มค่าในการผลิตภายในโรงงาน

รูปภาพการพัฒนาการผลิตในรูปแบบ Lean Production

ภายใต้แนวคิดแบบ Lean ทางฝ่ายการผลิตจะต้อง

 • กำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในโรงงาน
 • ทำให้มีการพัฒนาระบบการผลิตต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 • สินค้าทุกประเภทต้องได้มาตรฐาน
 • ทำให้เกิดการทำงานที่หลากหลายภายใต้บุคลากรและเครื่องมือที่จำกัด

แนวคิดดังกล่าวยังถูกประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิงบริหารอีกด้วย ซึ่งแฝงอยู่ในมาตรการของบริษัทต่างๆ เช่น การลดระยะเวลาประชุม เพิ่มเวลาวางแผน จนถึงการพัฒนาชุดเครื่องมือ หรือนำเข้าโปรแกรมที่สนับสนุนการทำงานมาใช้ในบริษัท เพื่อการทำงานโดยรวมที่ดีกว่า

Lean Production เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรัชญาการผลิตที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจเท่านั้น ยังมีแนวคิดการผลิตอีกมาก ที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงงานหรือบริษัทของตัวเองได้ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและการผลิตที่เปลี่ยนแปลง

Digital Disruption เป็นตัวแปรสำคัญทำให้เทคโนโลยีและการใช้งานระบบต่างๆ กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำธุรกิจและการผลิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ถูกเร่งให้เร็วไปอีกด้วยวิกฤตโรคระบาด นั่นทำให้แนวโน้มการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาเป็นส่วนประกอบมีความสำคัญมากขึ้นไปอีก 

แนวโน้มการผลิตในอนาคตจึงกลายเป็นการพัฒนาระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีต่างๆ ให้สอดคล้องกับการผลิตในแต่ละโรงงานมากที่สุด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านระบบดังกล่าว เพื่อรองรับการผลิตรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ผู้ประกอบการทั้งหลายอาจต้องมีการเพิ่มการรับฟังข่าวสาร เก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และทำให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาการผลิตของเราจะได้ผลดีที่สุด

สรุป

จะเห็นได้ชัดว่าแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงในการพัฒนาการผลิตปัจจุบันเน้นด้านความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อในหนึ่งกระบวนการผลิตเราจะสามารถผลิตงานที่คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยไม่มีสิ่งใดเสียเปล่า ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่รู้แต่ต้นว่า อะไรคือจุดบอดในการผลิตของเรา

Enterprise Resource Planning (ERP) หรือโปรแกรมวางแผนจัดการทรัพยากรเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราได้พบเห็นกันทั่วไปในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความสามารถครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลการผลิต จัดจำหน่าย ไปจนถึงส่วนของการดูแลลูกค้า จนสามารถกล่าวได้ว่า ERP เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการพัฒนาการผลิตที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานข้อมูลมากมาย หากคุณต้องการทราบว่าระบบ ERP ประกอบไปด้วยอะไรบ้างสามารถอ่านบทความของเราได้เลย

จะดีกว่าหรือไม่หากคุณเลือกที่จะใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับการทำงานของคุณ ก่อนดำเนินการพัฒนาการผลิต ไม่ว่าจะแง่มุมใดก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาของคุณนั้นตรงตามเป้าหมายที่ต้องการในท้ายที่สุด

หากคุณสนใจระบบ ERP เราพร้อมให้คำปรึกษา ปรึกษาเราได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เราพร้อมแนะนำและคุณจะได้ระบบที่ปรับแต่งมาเพื่อโรงงานของคุณโดยเฉพาะ

บริการ ERP Crafter - 1stCraft Digital Solutions