Cover_บทความ Digital Transformation

Digital Transformation คืออะไร ทำไมถึงตอบโจทย์องค์กรในยุคนี้?

mins read   1stCraft Team

เทคโนโลยีอยู่เคียงข้างมนุษย์มานับศตวรรษและพวกเราล้วนใช้งานมันได้ดี จนกระทั่งจุดเปลี่ยนเมื่อความเป็นดิจิทัลหรือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิต คอมพิวเตอร์ สมองกล ข้อมูลต่างๆ ล้วนทำให้โลกใบนี้หมุนเร็วขึ้น จนกลายเป็นว่าถ้าใครไม่มีการประยุกต์ใช้มันให้เป็น ก็ต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นั่นทำให้ศัพท์ Digital Transformation ถือกำเนิดขึ้นมา

รู้จัก Digital Transformation

Digital Transformation คือการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมกับองค์กร หรือธุรกิจของคุณอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การบริหารไปจนถึงสายการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆ เช่น การที่เราเปลี่ยนจากการทำเอกสารแบบกระดาษในองค์กรมาเป็นไฟล์งานในคอมพิวเตอร์ การส่งอีเมล์แทนการส่งจดหมาย หลายคนน่าจะเข้าใจราวๆ นี้

แต่แน่นอน นั่นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวของดิจิทัล จนการมาถึงของเปลวไฟสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเทคโนโลยี AI, Cloud Computing, Big Data, ERP และเทคโนโลยี IoT ที่เปลี่ยนภาพจำของคำว่าดิจิทัลไปโดยสิ้นเชิง

  • เราเปลี่ยนการคำนวณด้วยการคาดเดา เป็นการใช้ Data ในการคาดการณ์
  • เราเปลี่ยนการทำเรื่องซ้ำๆ ในโรงงานด้วยหุ่นยนต์และระบบ Automation
  • เราเก็บข้อมูลทุกอย่างให้ปลอดภัยด้วย Cloud Storage 
  • เรารับรู้ข้อมูลทุกอย่างในโรงงานผ่านระบบ IoT 

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ผสานเข้ากับชีิวิตและการทำงานของคนรุ่นใหม่ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ว่าบริษัทไหนๆ ก็ต้องตามให้ทัน

การเปลี่ยนแปลงที่ตอบโจทย์ยุคสมัย

รูปภาพภายในบทความ-Digital-Transformation

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน เราไม่ใช่แค่ต้องเปลี่ยนตามแต่ต้องหาโอกาสก้าวล้ำให้ทันและแซงหน้าคนอื่นๆ นั่นเป็นสิ่งที่โลกดิจิทัลพยายามบอกเรามาโดยตลอด 

การดำเนินชีวิตที่เปรียบเสมือน New Normal คนพกสมาร์ทโฟน สั่งของออนไลน์ จ่ายเงินผ่าน E-Banking เมื่อทุกคนเปลี่ยนวิถีชีวิตไป การทำงานที่เชื่องช้า ยืดยาด ขาดปัจจัยเกื้อหนุน จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคนในองค์กรหรือลูกค้าก็เริ่มไม่ต้องการ นอกจากทำให้บริษัทเติบโตช้าแล้ว ยังมีโอกาสที่ถดถอย ไปจนถึงขาดทุนและปิดตัวลง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศและกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยกับบางองค์กร

เมื่อท้ายสุดทุกคนก็เปลี่ยน แล้วทำไมเราถึงไม่เปลี่ยน ?

ข้อดีของ Digital Transformation

ครบถ้วน การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัลหมายความว่าข้อมูลที่เคยถูกบันทึกลงกระดาษจะต้องถูกถ่ายโอนเข้าสู่คอมพิวเตอร์และคลังเก็บข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเอาไว้อย่างครบถ้วน สืบค้นได้ง่าย ติดตามได้ว่าใครเป็นผู้แก้ไข

รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในสายตาของผู้บริหาร การจัดการทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วเพราะใช้การส่งผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ถูกต้อง การทำงานในองค์กรต้องมีการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนหรือเครื่องจักร Digital Transformation ที่ถูกต้องจะทำให้การเก็บข้อมูลของคุณถูกเก็บด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์ IoT ทำให้ได้คำตอบที่ชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้มากกว่าการใช้คนธรรมดาในการตรวจ

ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงแบบ Digital Transformation มีจุดเด่นตรงที่ลดงานซ้ำซากของคนในองค์กร ช่วยให้คนเหล่านั้นย้ายไปทำงานที่ตรงจุด ตรงความสามารถของตัวเองมากขึ้น และไม่จำเป็นต้องจ้างคนเพิ่มเติม ทำให้เราเสียเงินโดยรวมน้อยลง ขณะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เท่าเดิมหรือมากขึ้น

ดังนั้นสิ่งที่บอกได้ไม่ใช่เรื่อง Digital Transformation สำคัญขนาดไหน แต่เป็นคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนแปลงด้วย Digital Transformation ในเมื่อคนรอบๆ เรามีการเปลี่ยนหมดแล้ว

ปัจจัยของ Digital Transformation

การเปลี่ยนแปลงแบบ Digital Transformation มีองค์ประกอบหลักๆ 3 อย่าง ที่ทั้งหมดจำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปในแนวทางเดียวกันถึงจะทำให้การเปลี่ยนแปลงส่งผลเต็มที่

  • เทคโนโลยี ไม่มีองค์กรไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมด 100% นั่นทำให้ Digital Transforamation เป็นที่สงสัยสำหรับคนทั่วไป บางคนอาจมองว่าองค์กรนั้นเปลี่ยนแล้ว บางคนบอกไม่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ตัวองค์กรจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้ ตอบโจทย์ และ เหมาะสม กับองค์กร ไม่ใช่แค่สุ่มเทคโนโลยีมาใช้แล้วบอกว่าเปลี่ยนแล้ว ถ้าทำแบบนั้นคือผิด ดังเช่นการใช้เทคโนโลยี ERP เข้ามาจัดการให้โรงงานอุตสาหกรรม ก็ถือเป็นหนึ่งในการใช้ Techonology เข้ามาทำให้อุตสาหกรรมธรรมดากลายเป็นอุตสาหกรรม 4.0
  • บุคลากร บุคลากรต้องพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยเฉพาะการทำเทคโนโลยีเข้ามาผสานกับหลายๆ อย่าง ฝ่ายบริหารต้องมีการตอบข้อสงสัยและชี้แจงความสำคัญได้ว่า ทำไมองค์กรของเราจำเป็นต้อง Digital Transformation 
  • องค์กร การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องมีแบบแผน มีขั้นตอน เราไม่สามารถเปลี่ยนองค์กรทั้งองค์กรได้ในพริบตา และในบางครั้งนอกจากภายในแล้วเรายังต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรด้วย เพื่อให้การทำงานทั้งหมดเป็นไปได้อย่างสอดคล้องกันมากที่สุด

ตัวอย่างของ Digital Transformation

บริษัทหรือองค์กรไหนที่ผ่านการทำ Digital Transforamtion มาบ้าง สำหรับยุคปัจจุบันเราคงเห็นตัวอย่างมากมาย แต่เราจะขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุด ให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นอย่างมากจริงๆ 

ธนาคาร จากการกดเงินผ่านตู้ Mobile-Banking กลับกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยุคสมัยปัจจุบันที่ทุกธนาคารตอนนี้จำเป็นต้องมี

ร้านค้าปลีก-ส่ง การสั่งของออนไลน์เข้ามามีบทบาท ไม่ว่าจะ Lazada, Shopee หรือแบรนด์อื่นๆ ทำให้ห้างร้านทั่วไปเริ่มใช้บริการดังกล่าวมากขึ้น ทั้งการเข้าร่วมไปขายในเว็บไซต์นั้น หรือตั้งเว็บไซต์ของตัวเอง ทำเพจเฟซบุ๊ค และมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้อย่างเป็นระบบ

โรงภาพยนตร์ การเข้ามาของ Netflix ทำให้โรงภาพยนตร์หลายที่ต้องเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ทั้งการจองตั๋วออนไลน์ ชำระเงินออนไลน์ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการเปิดระบบสตรีมมิ่งให้กับผู้สนใจเข้ารับชมภาพยนตร์ต่างๆ ฟรี

ค่ายเพลง การที่เราหาเพลงฟังจากโลกออนไลน์ได้ง่าย ทั้งแท้และเถื่อน ทำให้ค่ายเพลงใหญ่น้อยต้องขยับตัว ทำเพลงลงแพลตฟอร์มต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการขายเพลงออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ตัวเองสามารถมีรายได้ในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้

นั่นคือสิ่งที่เราเห็นภายนอก แต่อย่าลืมว่า Digital Transformation จะมีการเปลี่ยนแปลงแท้จริงที่ภายใน ซึ่งในหลายๆ ครั้งจะเป็นความลับภายในองค์กร เช่น การจัดการข้อมูลผู้ซื้ออย่างเป็นระบบ การใช้ AI ในการคาดเดาผลลัพธ์จากแคมเปญต่างๆ ไปจนถึงการเก็บข้อมูลลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าเพื่อทำการตลาดออนไลน์ ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจาก Digital Transformation แทบทั้งสิ้น

สรุป

โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกว่าจะก้าวตามโลกของเราให้ทันหรือถูกทิ้งอยู่ด้านหลัง การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว เราเพียงแค่ต้องศึกษาค้นคว้า ปรับตัว และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้

หากคุณทำได้ ไม่ว่า Digital Transformation จะนำพาองค์กรไปในรูปแบบใด คุณก็สามารถควบคุมทิศทางการก้าวไปของตัวเองและคนที่อยู่ข้างๆ ได้อย่างราบรื่นและมั่นคง ทั้งนี้หากยังไม่แน่ใจว่าสามารถ Transform ธุรกิจของคุณให้เป็นในรูปแบบ Digital อย่างไรได้บ้างปรึกษาเราได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรามีทั้งระบบและผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงติดตั้งระบบให้ท่านได้โดยทันที

บริการ ERP Crafter - 1stCraft Digital Solutions