1stcraft-cover-จ้างบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาด

จ้างบริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาด ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่?

mins read   1stCraft Team

บริษัทและแบรนด์ที่กำลังอยู่ในภาวะธุรกิจไม่เติบโต เดินหน้าต่อไม่รวดเร็วเหมือนก่อน หรือต้องการไอเดียในการทำธุรกิจให้เติบโตขึ้นกว่าเดิม อาจเลือกจ้างบริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาด เพื่อขอคำปรึกษา ตลอดจนร่วมงานกับที่ปรึกษาธุรกิจถึงแนวทางในการทำธุรกิจต่อไป 

โดยบางบริษัทอาจจะแตกไลน์สินค้า/บริการใหม่ บางบริษัทอาจจะปฏิวัติวิธีการทำการตลาดแบบเดิมๆ หาวิธีเข้าหากลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือบางบริษัทอาจจะเปลี่ยน Vision & Mission ในการดำเนินธุรกิจใหม่เลยก็ได้ 

หากบริษัทของคุณเอง ก็ต้องการจ้างบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและที่ปรึกษาการตลาด คำถามต่อมาก็คงไม่พ้นรูปแบบและการเรตราคาในการจ้าง ในบทความนี้ เราจะช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจมากขึ้น

บริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาดทำอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายอย่างไร?

บริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาดทำอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายอย่างไร?

บริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาด คือ ผู้ให้บริการให้คำปรึกษารวมไปถึงการวางแผนธุรกิจและการตลาด คอยช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถแก้ปัญหาหรือมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

โดยหน้าที่ทั่วไปของที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาด นั่นค่อนข้างหลากหลายตามขอบเขตภาระงานที่ตกลงกัน ระหว่างบริษัท/แบรนด์และตัวบริษัทรับปรึกษาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น

 • ทำความรู้จักบริษัท/แบรนด์ ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์สถานการณ์
 • ช่วยวางแผนธุรกิจและวางกลยุทธ์การตลาด
 • ช่วยหาตลาดและช่วยกำหมดกลุ่มเป้าหมาย
 • ช่วยคิดกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้า
 • ช่วยปรับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • คิดหาโซลูชันหรือทางแก้ไขปัญหา
 • วางแผนดำเนินงานให้กับธุรกิจหรือทีมที่เกี่ยวข้อง
 • ให้การฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นแก่พนักงานและผู้บริหาร
 • ช่วยวางระบบหรือแนะนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่จำเป็น
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยข้อดีของการจ้างบริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาด นอกจากจะได้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากที่ปรึกษาแล้ว หลายบริษัทอาจอยากได้คำแนะนำเรื่อง “คนทำงาน” หรือ “คอนเนกชัน” (connection) ในสายที่ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาหรือบริษัทที่รับปรึกษาธุรกิจก็มีอยู่หลากหลายเรตราคา ตามขอบเขตของภาระงานที่ที่ปรึกษาต้องทำและส่งมอบตามตกลง และที่ปรึกษาธุรกิจก็มีอยู่หลากหลายระดับ ทำให้บริษัทและกิจการทั้งเล็กและใหญ่ ไปจนถึงแบรนด์ระดับโลกสามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาได้ 

บริษัทใดที่รู้สึกว่า ดำเนินธุรกิจไปแล้วเริ่มไม่โต รู้สึกว่าการบริหารงานและกระบวนการทำงานน่าจะดีขึ้นได้มากกว่านี้ ต้นทุนกับกำไรไม่สัมพันธ์กัน หรือไม่มั่นใจใน “ท่า” การตลาดของตัวเอง การเลือกจ้างบริษัทรับปรึกษาธุรกิจที่เชี่ยวชาญ อาจช่วยให้ธุรกิจที่เหมือนชะงักกับอุปสรรคเติบโตขึ้นได้และพบหนทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ก็ได้

ประเภทของบริษัทรับปรึกษาธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ก่อนจะจ้างบริษัทรับปรึกษาธุรกิจ อยากชวนมาทำความรู้จักประเภทของที่ปรึกษาตามของเขตงานและความเชี่ยวชาญกันก่อน เพื่อช่วยคุณสโคปการมองหาบริษัทที่ปรึกษาที่เหมาะที่สุด

1. นักวิจัยธุรกิจและการตลาด

นักวิจัยธุรกิจและการตลาด

ที่ปรึกษาประเภทนักวิจัยธุรกิจและการตลาด จะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจและผลลัพธ์ทางการตลาด เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ เปรียบเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่นๆ ในตลาด ช่วยทำให้ธุรกิจเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น และมองเห็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ 

ส่วนใหญ่แล้วรายงานสรุปการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่มักใช้การทำ SWOT Analysis เป็นแนวคิดในการสื่อสาร ซึ่งบริการให้คำปรึกษาประเภทนี้ ที่ปรึกษาจะช่วยแนะนำว่า ควรทำอะไรต่อไป อะไรคือปัญหาที่แท้จริง แต่จะไม่ได้เข้ามาช่วยเรื่องการดำเนินการ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง หรือธุรกิจที่มีทีมทำงานอยู่แล้ว และมีการจ้างเป็นรายครั้ง พร้อมมีค่าชั่วโมงให้คำปรึกษา

2. ที่ปรึกษาธุรกิจเบื้องต้น

ประเภทที่ปรึกษาธุรกิจเบื้องต้นจะเป็นประเภทที่มีโดยส่วนใหญ่ มีทั้งที่ปรึกษาอิสระและบริษัทรับปรึกษาธุรกิจ ต่อยอดจากแผนของที่ปรึกษาประเภทนักวิจัย ช่วยนำรายงานการวิเคราะห์ มาคิดกลยุทธ์และวางแผนต่อเนื่อง 

ขอบเขตการทำงานของที่ปรึกษาธุรกิจเบื้องต้นนั้น มักจะมีบทบาทช่วยติดตามผลการทำงานของทีมและช่วยติดตามข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนที่วางไว้ พร้อมช่วยปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่วนใหญ่แล้วมักจะจ้างระยะยาว ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยจะติดตามและรายงานผลทุกๆ เดือน หรืออาจจะให้ช่วยดูแลเป็นรายแคมเปญไป

3. ที่ปรึกษาธุรกิจเชิงลึกหรือเฉพาะด้าน 

ที่ปรึกษาธุรกิจในเชิงลึก มีทั้งที่ปรึกษาอิสระและที่เป็นบริษัท โดยตัวที่ปรึกษามักจะมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้าน เช่น รับปรึกษาการทำ SEO รับปรึกษาการทำการตลาดออนไลน์ รับปรึกษาการทำธุรกิจร้านอาหาร ฯลฯ 

เป็นอีกประเภทของที่ปรึกษาที่เหมาะสำหรับบริษัททุกระดับ และขนาดที่ต้องการทำการตลาดในช่องทางที่เจาะจง ทำธุรกิจเฉพาะด้าน หรือต้องการคำปรึกษาทำธุรกิจและการตลาดเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น 

สำหรับขอบเขตการทำงานของที่ปรึกษาธุรกิจเชิงลึกนั้น อาจเป็นได้ทั้งขอคำปรึกษาเป็นรายครั้ง หรือตกลงให้ช่วยแนะนำและติดตามงานเป็นแคมเปญหรือระยะยาว 6 – 12 เดือน หรือหลักปี ในช่วง “ตั้งไข่” ที่บริษัทลองทำอะไรใหม่ๆ และต้องการคำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

จ้างบริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาด ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่

วิธีการคิดค่าจ้างของบริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาด จะคิดแยกตามการให้บริการและแตกต่างไปตามประเภทการให้คำปรึกษา ขอบเขตงาน และผลงานที่ต้องส่งมอบ จึงมีทั้งการคิดค่าให้คำปรึกษาแบบรายชั่วโมง รายครั้ง (per session) แบบเหมาจ่าย หรือตามสัญญาระหว่างที่ปรึกษาและผู้จ้าง

วิธี/รูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายบริการให้คำปรึกษาธุรกิจ

1. บริการให้คำปรึกษารายครั้ง 

ส่วนใหญ่แล้ว บริษัทสามารถหาที่ปรึกษาธุรกิจอิสระได้ค่อนข้างง่ายและมีผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ค่อนข้างมาก โดยรูปแบบการให้บริการจะเป็นการโทรศัพท์หรือ Online Conference ให้การให้คำปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดราคาเป็นรายชั่วโมงหรือรายครั้ง (per hour / per session) ราคาในตลาดเริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 1,500 ไปจนถึง 10,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของที่ปรึกษาเป็นหลักและสิ่งที่จะได้รับ

2. บริการให้คำปรึกษาพร้อมวางกลยุทธ์ (Consultancy and stragegic plan) 

รูปแบบการให้คำปรึกษาอาจจะคล้ายๆ กับบริการให้คำปรึกษาแบบรายครั้ง แต่มักจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัท/แบรนด์หลายครั้ง เพราะที่ปรึกษาต้องทำความรู้แบรนด์อย่างละเอียดเพื่อนำมาคิดกลยุทธ์และพัฒนาเป็นแผนการที่ใช้ได้จริง จึงมีค่าใช้จ่ายทั้งการให้คำปรึกษารายครั้ง (หรืออาจจะเป็นแพกเกจ) ค่าวางแผน และราคาของแผนด้วย ซึ่งเฉพาะตัวแผนธุรกิจมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ไปจนถึง 100,000 บาท หรือมากกว่านั้น 

3. จ้างในรูปแบบบริการทำการตลาด (Full Service) 

เป็นการจ้างบริษัทปรึกษาธุรกิจและทำการตลาดให้แบบครบลูป ตั้งแต่แนะนำการทำธุรกิจ ช่วยวิเคราะห์ตลาด วางกลยุทธ์ รวมถึงบริการทำการตลาด ตั้งแต่วางแผนการตลาด ส่งมอบงาน ดูแลช่องทางการตลาดให้ ติดตามและติดตามผลรายเดือน ฯลฯ มีสัญญาตั้งแต่ 6 เดือน 1 ปี และอาจมีการต่อสัญญาเรื่อยๆ โดยค่าบริการก็มีตั้งแต่หลักแสน จนถึงหลักล้าน ตามขอบเขตงานและระยะเวลาร่วมงานที่ตกลง

ราคาจ้างบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจมาคิดมาจากอะไร?

ราคาค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจจะแตกต่างกันจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัยด้วยกัน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเรตราคาจากปัจจัยเหล่านี้

 • อุตสาหกรรมที่บริษัทต้องการทำการตลาด ยกตัวอย่างเช่น สายอุตสาหกรรม สายอสังหาริมทรัพย์ สายสินค้าแฟชั่น สายอาหารและเครื่องดื่ม ย่อมที่ค่าจ้างที่แตกต่างกัน 
 • ความเชี่ยวชาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของที่ปรึกษา ยกตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาบางเจ้ามีประสบการณ์สูง ส่วนใหญ่ให้คำปรึกษากับบริษัทมหาชน ย่อมมีค่าตัวสูงกว่าที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กและประสบกาณณ์น้อยกว่า 
 • ขอบเขตงาน (scope of work) แน่นอนว่า หากจ้างให้ช่วยปรึกษาเฉพาะบางแคมเปญหรือบางช่องทาง ย่อมได้ราคาที่ถูกกว่าการจ้างให้ช่วยวางแผนปรับโครงสร้างการทำงานของทั้งองค์กร จำนวนการรายงานผล ความซับซ้อนของแผนธุรกิจหรือแผนการตลาด ฯลฯ
 • ที่ปรึกษาอิสระ vs บริษัทรับปรึกษาธุรกิจ/เอเจนซี ที่ปรึกษาอิสระส่วนใหญ่มักจะคิดชั่วโมงให้คำปรึกษาเป็นรายชั่วโมง ส่วนบริษัทรับปรึกษาธุรกิจและเอเจนซีมักมีแพกเกจการให้คำปรึกษา พร้อมบริการช่วยทำธุรกิจและการตลาด ก็จะมีราคาสูงกว่าพร้อมผลงานที่ต้องส่งมอบให้มากกว่า 

สรุปจ้างบริษัทรับปรึกษาธุรกิจ เตรียมเงินเท่าไหร่ ควรจะเริ่มต้นอะไรก่อนดี

การจ้างที่ปรึกษาหรือบริษัทรับปรึกษาธุรกิจ มีหลากหลายราคา ตั้งแต่หลัก 1,500 บาท ต่อชั่วโมง ไปจึงถึงแผนธุรกิจหลักแสนบาท และโปรเจกต์หลักล้านบาท ที่เป็นบริการทำการตลาดแบบครบวงจร ร่วมงานระยะยาวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป  

บริษัทหรือแบรนด์ที่จะเลือกที่ปรึกษาธุรกิจ อาจตั้งหลักและถามตัวเองก่อนว่า จุดประสงค์ที่ต้องการจ้างที่ปรึกษาคืออะไร อยากให้ทำอะไรบ้าง และเลือกประเภทที่ปรึกษาให้เหมาะกับความต้องการ สอบถามและนัดพูดคุยเพื่อทำความรู้จักที่ปรึกษา พร้อมกับประเมินว่า ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญและสามารถทำงานให้ได้ตามที่บริษัทต้องการ 

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ที่ปรึกษาหรือบริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาดแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องบริษัทควรตกลงให้แน่ชัดก่อน ตกลงทำสัญญาอีกที ได้แก่

 • ระบุวัตถุประสงค์และความคาดหวังไว้อย่างชัดเจน
 • ระบุขอบเขตงานที่แน่ชัด ว่าที่ปรึกษาต้องทำอะไรบ้าง ส่งมอบอะไรบ้างฯลฯ
 • เตรียมให้สิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ 
 • ตกลง KPI หรือตัวชี้วัดที่ต้องการวัดผลลัพธ์ให้แน่ชัด

หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับปรึกษาธุรกิจและการตลาด 1stCraft เรามีบริการ Digital Craft ให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจและการตลาดดิจิทัล พร้อมกับบริการทำการตลาด โดยเรามีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญในการวางกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ช่วยให้ทุกงบประมาณที่ลงไปคุ้มค่าที่สุด

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาโซลูชันให้กับบริษัท/แบรนด์ของคุณ หรือสอบถามขอบเขตงานและค่าใช้จ่ายกับเราก่อนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรายินดีครับ