Cover บทความ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป Trading and distribution

ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป (Trading and Distribution) คืออะไร? ทำหน้าที่อะไรได้บ้าง?

mins read   1stCraft Team

ในยุคปัจจุบัน การมีข้อมูล (Data) อยู่ในมือเป็นกุญแจที่จะพาให้อุตสาหกรรมซื้อมาขายไปประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว และสามารถขยับขยายขีดความสามารถในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งการนำเอาระบบ ERP มาใช้งาน จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการทำใบเสนอราคาคา ไปจนถึงขั้นตอนปิดการขายที่สะดวกรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป (Trading and Distribution) ที่กำลังมองหาระบบ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจให้เติบโตได้ยิ่งขึ้น มาทำความรู้จักกับระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปให้มากขึ้นได้ที่บทความนี้เลยครับ

ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป คืออะไร?

ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป คืออะไร?

สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป (Trading and Distribution) คือ ธุรกิจที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ กับลูกค้าหรือผู้บริโภคปลายทาง ซึ่งการทำธุรกิจซื้อมาขายไปจะมีหน้าที่ในการจัดการในด้านโลจิสติกส์ และกระจายสินค้าไปยังปลายทางได้อย่างราบรื่น

แต่ในการจัดการระบบต่างๆ ของอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปแบบดั้งเดิม มักจะมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีขั้นตอนการทำงานและปริมาณของสินค้าจำนวนมาก จึงทำให้มีโอกาสตกหล่นของข้อมูลการสั่งซื้อ ปัญหาการบริหารจำนวนสินค้า รวมถึงการจัดการข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

นั่นจึงทำให้ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป เกิดขึ้นมา เพื่อช่วยให้การจัดการระบบต่างๆ ของธุรกิจได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดการทุกขั้นตอนด้วยระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ ไปจนถึงการปิดการขายกับผู้บริโภคปลายทาง 

ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ระบบ ERP จะมีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลของธุรกิจอยู่หลากหลายรูปแบบ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ โดยหน้าที่หลักๆ ของระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป มีดังนี้

1. การจัดการข้อมูลลูกค้าและ Supplier 

สำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลของลูกค้า พร้อมดูรูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินค้ากับเรา ซื้อสินค้าอะไร? เมื่อไหร่? ในช่วงเวลาไหน? 

รวมถึงแยกประเภทของลูกค้าและ Supplier ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยก คัดแยกตามแต่ละประเทศหรือตามแต่ละโซนภูมิภาค เพื่อให้สามารถนำไปวางแผนอื่นๆ ต่อได้อย่างรัดกุม

2. การจัดการใบเสนอราคา

ช่วยให้สามารถออกใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และตรวจสอบได้ ทั้งในรูปแบบของใบเสนอราคา หรือใบเอกสาร RFQ รวมถึงการเซ็นเอกสารต่างๆ เป็นอิเล็คทรอนิกส์ พร้อมแบ่งขั้นตอนการ Approve แบบใส่เงื่อนไข 

กล่าวคือ หากมียอดซื้อหรือยอดการเสนอราคาเกินจำนวน … จะต้องทำการส่งใบเอกสารนี้ให้หัวหน้า Approve ก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารได้มากขึ้น

3. การจัดการคำสั่งซื้อสินค้า 

ทำให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้อย่างครบถ้วน ทั้งในการจัดซื้อและขายสินค้า โดยเก็บข้อมูลได้ทั้ง สถานะการจัดส่ง การเรียกเก็บเงิน จนถึงวิธีการชำระเงิน พร้อม Dashboard ที่สามารถเลือกมุมมองของรายงานที่ต้องการเรียกดูได้ 

ตัวอย่างเช่น 

มุมมองของสินค้าต่อลูกค้า กล่าวคือ หากต้องการดูว่าสินค้ากลุ่มใด ประเภทใด ที่มียอดการสั่งซื้อจากลูกค้ามากที่สุด ลูกค้าส่วนใหญ่ที่สั่งซื้อมาจาก Zone ใด? และในมุมมองอื่นๆ ที่สามารถเลือกปรับแต่งได้

4. การจัดการสินค้าคงคลัง 

ช่วยให้สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้ครอบคลุมทุกชิ้น รวมถึงการคาดการณ์สต็อกสินค้าล่วงหน้า เพื่อป้องกันสินค้าขาดตลาด โดยสามารถตั้ง Auto เงื่อนไขให้ระบบดำเนินการการสร้างใบ PO เมื่อสินค้านั้นๆ ลดต่ำกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ได้ในทันที วิธีนี้จะสามารถช่วยป้องกัน การลืม หรือ สินค้าขาดสต็อกได้

5. การจัดการซัพพลายเออร์ 

ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลของซัพพลายเออร์เจ้าต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการดูบันทึกว่า เราเคยลดราคาล่าสุดกับ Supplier เจ้านั้นๆ ไว้เท่าไหร่?  และการส่งข้อเสนอแนะกลับไปยังซัพพลายเออร์ เพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการได้

จุดเด่นของการใช้งานระบบ ERP ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป

มาดูกันว่า ระบบ ERP ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป มีจุดเด่นในการใช้งานด้านไหนบ้าง เพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมจากการใช้ประโยชน์ของระบบนี้มากยิ่งขึ้น

1. ช่วยในการเก็บข้อมูลเชิงลึก และมุมมองภาพรวมได้ครบรอบด้าน

การใช้งานระบบ ERP ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป จะช่วยให้คุณรับรู้ข้อมูลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก จึงช่วยให้สามารถคาดการณ์การตลาด รวมถึงสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

2. ช่วยวางแผนอุปสงค์ได้อย่างแม่นยำ

ระบบ ERP มีความสามารถในการพยากรณ์อุปสงค์ที่ช่วยให้อุตสาหกรรมซื้อมาขายไป สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้พัฒนากระบวนการกระจายสินค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยระบบ ERP จะใช้การพยากรณ์อุปสงค์ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลซื้อมาขายไปของธุรกิจ ทำให้ได้ผลลัพธ์ในการจัดการสต็อกที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ

3. จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

ในปัจจุบันมีธุรกิจซื้อมาขายไปหลายเจ้า เลือกใช้ระบบ ERP เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังให้ดียิ่งขึ้น จึงลดโอกาสการทำงานผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานแบบ Manual ของพนักงานในองค์กรได้

ระบบ ERP จึงเข้ามาช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ที่ใช้งานระบบนี้ สามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง และการขนส่งสินค้าได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ทุกสาขา ที่ธุรกิจมีอยู่ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและลดโอกาสการตกหล่นของข้อมูลได้ดี

4. สามารถทำรีพอร์ต (Report) ที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ 

ระบบ ERP ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปมีฟังก์ชันในการสร้างรีพอร์ตหรือรายงานที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ในแบบ end-to-end หรือการมองเห็นในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญในการทำงานได้

5. สามารถทำ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากระบบ ERP จะช่วยในเรื่องระบบการจัดการสินค้าในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปแล้ว ยังสามารถทำ CRM หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

โดยระบบจะนำเอาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของลูกค้า และจัดทำเป็นข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของการซื้อสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น

คุ้มค่าหรือไม่? ที่จะนำระบบ ERP มาใช้ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป

สำหรับการจัดการระบบและข้อมูลต่างของอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปนั้น ต้องบอกว่ามีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาล ซึ่งการใช้คนมารวบรวมข้อมูลและสั่งการเองให้ครบถ้วนทุกกระบวนการ ก็ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากและเสี่ยงต่อการตกหล่นของข้อมูล หรือได้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพต่อการนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้

แต่ถ้าอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปของคุณ มีการนำเอาระบบ ERP เข้ามาใช้งาน  จะช่วยให้การจัดการระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบ ERP จะจัดการฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น

  • การจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ โดยระบบ ERP จะช่วยในการจัดการอุปสงค์ต่อสินค้า และทำให้ง่ายต่อการติดตามและจัดการสินค้าต่างๆ จากซัพพลายเออร์ ให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอด
  • การวางกลยุทธ์เพื่อการขาย ระบบ ERP จะช่วยในการติดตามยอดขายสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า และการเก็บข้อมูลอุปสงค์ต่อสินค้าต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปคิดกลยุทธ์หรือแผนการตลาดใหม่ๆ สำหรับการโปรโมตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
  • การจัดหา (Sourcing) ที่มีประสิทธิภาพ ระบบ ERP จะช่วยในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ เพื่อซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีราคาที่สมเหตุสมผลต่อการซื้อ รวมถึงสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • การเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากระบบ ERP จะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพแล้ว พนักงานในองค์กรจึงสามารถจดจ่อกับหน้าที่สำคัญในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เช่น การตัดสินใจที่สำคัญ หรือการคิดกลยุทธ์ที่เหนือคู่แข่งจากการใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจสามารถก้าวหน้าและเติบโตในด้านยอดขายที่รวดเร็วขึ้น

ซึ่งจะเห็นได้ว่าลงทุนกับระบบ ERP เพียงระบบเดียว ก็จะช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดของระบบการทำงานในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปได้แบบเรียลไทม์ ลดความเสี่ยงต่อการตกหล่น หรือสูญหายของสินค้า รวมถึงลดการเกิดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการจัดการข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ระบบ ERP ในอุตสาหกรรมซื้อมาขายไป ยังช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการทำงานลด จึงเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางด้านกำไรและขยายศักยภาพของธุรกิจให้มากกว่าเดิมด้วย

ระบบ ERP ของ 1st Craft

ในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมซื้อมาขายไป เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งในการแข่งขันนี้ ธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ให้เท่าทันเหตุการณ์อยู่เสมอ รวมถึงการควบคุมมาตรฐานของสินค้าจากซัพพลายเออร์ และการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้ทันเวลาก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

ซึ่งถ้าคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ และวางกลยุทธ์เพื่อให้อุตสาหกรรมซื้อมาขายไปสามารถเติบโตไปในยุคนี้ต่อไปได้ ระบบ ERP คือหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยให้การจัดการทุกขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์​ สะดวกต่อการใช้งาน และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้

ที่ 1st Craft เรามีระบบ ERP ที่ออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปโดยเฉพาะ โดยเป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาด และความต้องการใช้งานที่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปของคุณได้อย่างตรงจุด และคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเอาระบบ ERP ไปใช้งาน เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ