Cover บทความ Outbound marketing คืออะไร

Outbound Marketing คืออะไร? เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน?

mins read   1stCraft Team

Outbound Marketing คือ การทำการตลาดแบบดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนาน ด้วยการสื่อสารในทิศทางเดียวไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มคนให้ได้มากที่สุด เพื่อหวังผลลัพธ์ทางการตลาดที่รวดเร็ว

สำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเทคนิคการตลาดที่ได้ผลดีในยุคดิจิทัลนี้ มาดูกันว่า Outbound Marketing คืออะไร? ในยุคนี้ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ ธุรกิจประเภทไหนที่เหมาะกับการลงทุน พร้อมแนะนำวิธีทำการตลาดแบบผลักที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี

Outbound Marketing คืออะไร?

Outbound Marketing คืออะไร?

Outbound Marketing หรือ การตลาดแบบผลัก คือ รูปแบบการตลาดที่มุ่งเน้นการสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างๆ หรือการซื้อพื้นที่โฆษณาในช่องทางต่างๆ เพื่อให้คนจำนวนมากได้รับสารหรือข้อความที่ธุรกิจต้องการสื่อสารด้วย

Outbound Marketing เหมาะกับการใช้งานตอนไหน?

 • สร้างการรับรู้ให้กับคนจำนวนมาก ขยายโอกาสสู่ตลาดใหม่ๆ
 • เปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ของธุรกิจ
 • เปิดตัวธุรกิจใหม่ที่มาพร้อมกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด
 • เร่งโอกาสในการเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้น ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว

จุดเด่นของการทำ Outbound Marketing จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ตามช่องทางต่างๆ ทำให้คนที่ยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจของคุณมาก่อน ได้รู้จักกับธุรกิจอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายที่เร็วขึ้นด้วย

ตัวอย่างของ Outbound Marketing เช่น

 • Cold-calling หรือการโทรติดต่อไปยังกลุ่มคนที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ เพื่อขายสินค้าหรือแนะนำบริการ
 • Cold-emailing หรือการส่งอีเมลไปยังกลุ่มคนที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อแนะนำบริการของธุรกิจ เสนอขายสินค้า หรือเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • การสนับสนุนกิจกรรม (Event Sponsorship) หรือไปเป็นผู้สนันสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสื่อสารการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ เช่น คอนเสิร์ต การออกบูท การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
 • การโฆษณา (Advertising) ในช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคนหมู่มาก เช่น ทีวี วิทยุ สื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) โฆษณาบนช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

Outbound Marketing ยังคงใช้ได้ผลในยุคนี้หรือไม่?

สำหรับการทำ Outbound Marketing มีข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่สูง ซึ่งการสื่อสารออกไปยังคนจำนวนมาก ก็มีโอกาสที่เนื้อหาจะส่งไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย บางครั้งวัดผลลัพธ์ได้ยาก สุดท้ายแล้วอาจได้ผลตอบแทนกลับมาน้อย ไม่คุ้มค่าต่อต้นทุนที่เสียไป

นั่นจึงทำให้ตลาดแบบ Outbound แตกต่างจาก Inbound Marketing ซึ่งเป็นการตลาดแบบดึงดูด และเป็นรูปแบบการตลาดที่หลายธุรกิจเลือกใช้ทั้งบนช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์ กันมากขึ้น โดย Inbound Marketing จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในธุรกิจจริงๆ ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และไม่ต้องใช้งบในการโฆษณา

แล้ว Outbound Marketing ยังจำเป็นต่อธุรกิจหรือไม่?

แม้ว่าการตลาดแบบผลัก หรือ Outbound Marketing จะมีจุดด้อย แต่ก็ยังถือว่าเป็นทางเลือกของแผนการตลาดที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจในยุคนี้ 

เนื่องจากในปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเกิดขึ้นมากมาย ทั้งการขายหน้าร้านที่เป็นออฟไลน์ และช่องทางออนไลน์ นั่นจึงทำให้ Outbound Marketing เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ เพื่อให้การสื่อสารของธุรกิจ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ได้ทุกช่องทางอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้การทำ Outbound Marketing ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมาก และไม่เชี่ยวชาญในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล ได้ทำความรู้จักกับธุรกิจง่ายขึ้น ผ่านโฆษณาบนวิทยุ ทีวี ไปจนถึงป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นช่องทางการรับสารที่กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้คุ้นเคยมากกว่า

การตลาดแบบ Outbound เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน?

Outbound Marketing เหมาะกับทุกธุรกิจที่ต้องการเร่งการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ เพื่อสร้างการรับรู้หรือทำให้เกิดยอดขายที่มากขึ้น แต่จะต้องมีงบประมาณในการสื่อสารการตลาดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องลงทุนไปกับการสร้างสรรค์ผลงานที่จะสะกดสายตาคนจำนวนมากเอาไว้ ให้สนใจกับสิ่งที่ธุรกิจต้องการสื่อสารออกไป

ปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญในการทำ Outbound Marketing

รูปภาพสื่อโฆษณาประจำปีของ Spotify
รูปภาพสื่อโฆษณาประจำปีของ Spotify
ขอบคุณรูปภาพจาก uniledsolutions.com
 • การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยการสื่อสารไปแบบถูกที่ ถูกเวลา ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายกำลังต้องการ หรือถูกช่องทางการสื่อสาร ก็จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องลงทุนกับการเช่าพื้นที่เพื่อการโฆษณา หรือลงทุนสร้างช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมที่สุด
 • รู้ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย สิ่งนี้ทีมนักการตลาดจะต้องทำการบ้านมาอย่างดี ถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เพื่อจะได้เลือกวิธีการสื่อสารออกไปได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น จึงต้องลงทุนไปกับเครื่องมือการตลาดที่ดึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายมาได้มากที่สุด
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Copywriting) มีสินค้าและธุรกิจหลายอย่างที่ประสบความสำเร็จในการใช้ข้อความสั้นๆ ที่ฟังเพียงไม่กี่ครั้งก็จำขึ้นใจ ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากสามารถรู้จักและจดจำแบรนด์ได้ในระยะยาว จึงต้องลงทุนไปกับการจ้างนักเขียนมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมา
 • การใช้สื่อประกอบที่ดึงความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดิโอ จะต้องทำออกมาให้ดูดีในระดับมืออาชีพ และสามารถสื่อสารให้คนที่มองเห็นรู้สึกอยากซื้อหรือเกิดความรู้สึกที่ดีกับธุรกิจ จึงต้องลงทุนไปกับทีมนักออกแบบหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีประสบการณ์สูง

จากปัจจัยหลักที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อนำมาประกอบกันแล้ว จะทำให้เกิดผลงานชิ้นสำคัญที่ช่วยให้การทำ Outbound Marketing มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ตรงใจ และครองใจกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จนสามารถเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของธุรกิจได้

แต่ในด้านการลงมือทำจริงๆ แล้ว ธุรกิจที่เพิ่งเกิดใหม่ที่เป็นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หากมุ่งเป้าแต่การทำ Outbound Marketing เพียงอย่างเดียว โอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆ อาจมีน้อย และอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนได้ ดังนั้นจึงควรเลือกช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม รวมถึงการใช้กลยุทธ์การตลาดของ Inbound Marketing มาร่วมด้วย จะช่วยสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการทำ Outbound Marketing ในยุคนี้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

สำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดแบบ Outbound Marketing ในยุคนี้ จำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ธุรกิจสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกเวลา และคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

1. วางวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารให้ชัดเจน

ในขั้นตอนแรกของการวางกลยุทธ์ทำ Outbound Marketing จะต้องรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงก่อน ว่าธุรกิจต้องการสื่อสารอะไรออกไป เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุดและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

เช่น หากธุรกิจต้องการเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็ว ข้อความที่ต้องสื่อสารออกไปอาจต้องมีเรื่องของการลดราคา คูปองส่วนลด หรือข้อเสนอบางอย่าง ที่ทำให้คนรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

รวมถึงดูข้อจำกัดในการสื่อสารของธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง เนื่องจากธุรกิจแบบ B2B และ B2C จะมีกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป 

 • ธุรกิจแบบ B2C เป็นการขายสินค้าถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยตรง จึงมีตลาดที่กว้าง ทำให้สามารถโปรโมทหรือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยสื่อกระแสหลัก เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้
 • ธุรกิจแบบ B2B เป็นการขายสินค้าระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง การโปรโมทหรือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจึงต้องเลือกช่องทางที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า

2. ตามหากลุ่มเป้าหมายหลักให้เจอ

สินค้าหรือบริการทุกชนิด ล้วนมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้ว แต่ในการที่จะสื่อสารให้ไปถึงลูกค้า จำเป็นต้องรู้ถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ดีก่อน 

โดยการทำ “Buyer Persona” หรือ ภาพตัวแทนลูกค้าในอุดมคติ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรู้ถึง ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม ความต้องการ ความสนใจ เพื่อให้คุณสามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่ตรงความสนใจ ช่องทางที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกใจ

3. ดูว่าคู่แข่งกำลังทำการตลาดแบบไหนอยู่

หากว่าธุรกิจของคุณมีคู่แข่งที่ขายสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน สิ่งสำคัญที่ต้องทำในการทำ Outbound Marketing คือ การจับตาดูคู่แข่งเอาไว้ให้ดี เพื่อดูว่าคู่แข่งกำลังทำการตลาดแบบไหนอยู่ และเผยแพร่บนช่องทางไหนบ้าง 

เมื่อรู้แล้วว่าคู่แข่งเดินเกมการตลาดแบบไหน จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนได้ว่า จะต้องวางกลยุทธ์การตลาดยังไง ให้โดดเด่นกว่า หรือฉีกออกจากกรอบที่คู่แข่งทำอยู่ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถแย่งพื้นที่จากคู่แข่งได้อย่างเนียบเนียน

4. สร้างแคมเปญการสื่อสารให้ตอบโจทย์

สิ่งที่ทรงพลังและส่งผลต่อการสื่อสารของธุรกิจนั่นคือ การส่ง Key Messages หรือประเด็นสำคัญที่ต้องการให้คนรับรู้ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยการสื่อสารจะต้องมีความชัดเจน กระชับได้ใจความ กลุ่มเป้าหมายเห็นแล้วไม่ต้องตีความให้ยาก รวมถึงสร้างการจดจำที่ดีต่อธุรกิจด้วย

เนื้อหาของแคมเปญการสื่อสารจะประกอบไปด้วย

 • ชื่อแคมเปญ
 • หัวข้อ (Headline)
 • สโลแกน
 • แฮชแท็ก (Hashtag)

เมื่อได้ทุกอย่างครบแล้ว สิ่งต่อไปคือ การวางแผนให้แคมเปญการสื่อสารบางชิ้นกลายเป็นกระแสไวรัล (Viral) หรือการเป็นกระแสพูดถึงต่อๆ เป็นวงกว้าง ด้วยการเลือกใช้เนื้อหาที่มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแชร์เนื้อหาต่อ

5. เลือกช่องทางการสื่อสารที่ใช่

ในปัจจุบันนี้มีช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหลักๆ อยู่ 2 ช่องทาง นั่นคือ ออนไลน์และออฟไลน์ โดยธุรกิจจะต้องเลือกให้ดีว่าช่องทางไหนคุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่า หรือจะเลือกลงไปทุกช่องทางเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ และที่สำคัญต้องเลือกช่วงเวลาการเผยแพร่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วย

หลังจากที่เลือกช่องทางการสื่อสารได้แล้ว ก็ต้องมีการวางกลยุทธ์การเผยแพร่ที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง เช่น บนโซเชียลมีเดีย จะต้องมีการหา Target Audience > การสร้างสรรค์รูปแบบโฆษณาที่ตรงใจ > การ Bidding หรือควบคุมราคาโฆษณา เป็นต้น

สรุปการทำ Outbound Marketing คืออะไร? เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่?

Outbound Marketing คือ การตลาดแบบผลักการสื่อสารออกไปในทิศทางเดียว เพื่อหวังให้ได้ยอดขายหรือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่รวดเร็ว แต่ต้องแลกมากับการใช้ทุนที่สูง รวมถึงในบางครั้งผลลัพธ์อาจไม่เป็นดังที่หวังไว้ 

ดังนั้น หากธุรกิจต้องการจะให้ Outbound Marketing มีประสิทธิภาพได้ในยุคดิจิทัลนี้ การนำเอาการตลาดแบบดึงดูดหรือ Inbound Marketing เข้ามาใช้ร่วมด้วย ก็จะช่วยให้การสื่อสารของธุรกิจมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนให้กับการตลาดมากยิ่งขึ้น

สำหรับการเลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด กลยุทธ์เหล่านั้นต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับช่องทางการตลาดที่หลากหลาย หยิบมาใช้งานได้ง่าย เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสามารถติดตามวัดผลลัพธ์จากการลงทุนและลงมือทำได้ 

ที่ 1stCraft เรามีประสบการณ์ทำการตลาดออนไลน์และ Inbound Marketing ให้กับธุรกิจประเภท High-involvement หลากหลายอุตสาหกรรมและเรามีระบบ CRM, ERP, ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

หากธุรกิจของคุณเข้าข่ายธุรกิจที่เหมาะทำ Inbound Marketing หรือต้องการปรึกษาการทำการตลาด สามารถติดต่อเราเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี << ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ